Authors Showcase at the Gladstone

Photos taken at the Authors Showcase at the Gladstone Hotel